H26書道部紹介


安房拓心高校書道部

部員数 

    3年 4名・(女4)

    2年 2名(女2)

   1年    2名(女2)【平成26年度】

活動内容 

月曜から金曜の放課後1時間から1時間半程度を活動の時間とし、古典を中心に臨書を基本として、書の甲子園、高校文化祭、房総の書、拓心祭、書き初め展、安房地区書道展に作品を出展のため地道に活動している部です。夏には4日間の通い合宿を通して、大作や写経、合同作品に挑戦しました。
      合宿
 

 
  

        文化祭作品制作中

 

 

 

日誌

書道部日誌
一件も該当記事はありません。